Celebrate St. David’s Day with us!

Saint David’s Day is the day of remembrance of the patron saint of Wales. It is celebrated on March the first, and leeks and daffodils are traditionally worn in celebration. Girls sometimes wear a traditional dress of the ‘Welsh Lady’; typically a black hat and patterned shawl.

To celebrate St David’s Day, the Duchess of Delhi will be combining Welsh and Asian cultures with an afternoon of tea, Welsh cakes and bhajis. Everyone is invited to join us for delicious food and drinks from 12pm to 5.30pm in the beautiful setting of Cardiff Bay.

Our St David’s afternoon tea is just £4.95.

We look forward to seeing you.

Dathlwch Dydd Gwyl Dewi gyda ni!

Ar Mawrth y cyntaf, mae’re bobl o Gymru yn ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Mae’r diwrnod yma i atgof Dewi Sant. Y traddodiad yw i wisgo cenhinen a blodau mis Mawrth, a mae’r merched yn gwisgo ffrog, shawl a het du y menyw Cymraeg.

I ddathlu Dydd Gwyl Dewi ar Mawrth y cyntaf, mae’r Duchess of Delhi yn cyfuno diwylliant Cymru ac Asiad gyda prynhawn llawn picau ar y maen, tê a bhajis. Mae pawb yn gwadd I ymuno  ni am bwyd a diodydd  blasus yn y man arddunol Bae Caerdydd o 12pm i 5.30pm.

Mae’r tê prynhawn yn £4.95 yn unig.

Rydym yn edrych ymlaen I weld chi gyd.

Published by

Related Posts